Đố vui cùng bé

Nào các bé cùng chơi

Bắt đầu

Tuyệt vời! Bé đã hoàn thành phần thi Nào các bé cùng chơi.

Số câu trả lời đùng của bé là %%SCORE%% trên tổng số %%TOTAL%% câu.

Tỉ lệ trả lời đúng của bé là %%RATING%%


Mời bé xem lại đáp án.
Trở lại
Câu hỏi được tô đậm là câu hỏi đã hoàn thành.
1234Kết thúc
Trở lại